Rechtsbijstand

Wanneer u in een conflict verzeild raakt kan dit vaak ook financiële gevolgen hebben.

In sommige gevallen kan het zijn dat u hiervoor een bijdrage in de kosten kunt krijgen.

Via bijgevoegde link http://www.rechtsbijstand.nl meer informatie over Raad voor de Rechtsbijstand.

Wanneer u op de bijgevoegde link klikt zult u deze website verlaten.